“BİLGİ TÜRLERİ” EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ-1

Sağdaki İfadeleri Soldaki İfadelerle Doğru Olarak Eşleştiriniz.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yapımı yıllar süren ve evrenin oluşum sırlarını ortaya çıkarması beklenen dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı ”Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” başarıyla çalıştırıldı. (1)


Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun başta gelen sebebi ise Allah'ın, insanları doğru yola iletmeleri üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış veya en azından hayatlarının bir bölümünü bu şehirde geçirmiş olmalarıdır. Ayrıca bu peygamberlerden bazılarının mabet olarak kullandıkları mekânlar da bu şehirdedir. (2)


Felsefe bilgisi evreni, varlığı, değeri ve benzer insan etkinliklerini bir bütün halinde anlama, bilme ve tümel bir açıklamaya ulaşmağa çalışan bir etkinliğin ürünü olan bilgidir. Felsefi bilgi bir bilme, anlama merakından doğar. Diğer bir ifadeyle felsefe insanın soru sorma faaliyetinin meydana çıkmasıdır. Onu diğer bilgi türlerinden ve bilme etkinliklerinden ayıran da soru sorma tarzıdır. (3)


ASIMO'nun atası E0, 1986'da görücüye çıkmıştı. E0, iki ayağı üzerinde yürüyebilen ilk robottu. Bu model, 1991 yılında sunulan E6 modeline kadar geliştirildi. 1993'te ise daha ileri teknoloji ürünü olan P1 modeli tanıtıldı. 1997'ye kadar P2 ve P3'ü tasarlayan Honda, 2000 yılında dünyayı ASIMO ile tanıştırdı. 10 yıl içerisinde 45'ten fazla ASIMO modeli üretildi. (4)


Nezle olduğumuzda, nane limon karışımını hepimiz denemişizdir. Ya da bir yakınımızdan, “Sana bir nane limon kaynatayım.” sözünü duymuşuzdur. Özellikle soğuk algınlıklarında nane çok şifalı bir bitkidir. Ama nanenin şifa olduğu tek hastalık soğuk algınlığı değildir tabii ki. Naneyi kaynatıp, buharını içinize çekin. Burnunuzun açıldığını, nezlenizin de kısa sürede geçtiğini göreceksiniz. (5)


İtalyan Rönesansının ve hümanizmin en büyük temsilcilerinden biri olan Leonardo DaVinci, 1452 yılında ailesinin adını aldığı Vinci kasabasında doğdu. Leonardo, ünlü resmi Mona Lisa üzerindeki çalışmalarını 1506 yılında tamamladı. Bu resimdeki kadın portresi; gülümsemesi, garipliği ve anlamının güçlülüğüyle ün salmıştır. (6)